Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

o szkole

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 istnieje od 1991 roku.Mamy dobrze przygotowaną merytorycznie i metodycznie, stabilną kadrę pedagogiczną, która lubi się i tworzy dobrze współpracujący zespół. Staramy się wszyscy - zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, by każdy z członków społeczności szkolnej czuł się bezpiecznie, by ważne dla niego były zawsze takie pojęcia jak szacunek dla siebie i innych, wolność myślenia, tolerancja. Nasi uczniowie wiedzą, że mają wpływ na to, co się dzieje w szkole. Bazując na programie wychowawczym, wspieramy dzieci i młodzież w ich rozwoju, umacniamy w nich poczucie własnej wartości, zachęcamy do właściwej samooceny, staramy się kształtować umiejętności społeczne.

Mamy zwiększony wymiar godzin przedmiotów ogólnokształcących i realizujemy rozszerzony zakres materiału z tych przedmiotów. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania umiejętności myślenia, rozwiązywania problemów, a nie posługiwania się wyłącznie wiedzą encyklopedyczną.

Wprowadziliśmy korelację treści w zakresie przedmiotów ścisłych oraz równoczesne realizowanie zbieżnych zagadnień humanistycznych i artystycznych. Od klasy I szkoły podstawowej nasi uczniowie realizują rozszerzony program nauki języka angielskiego (w tym cotygodniowe zajęcia z native speaker'ami), gimnazjaliści, obok angielskiego, uczą się również języka niemieckiego. Prowadzimy, zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, zajęcia wyrównawcze i konsultacje ze wszystkich przedmiotów, przedmiotowe kółka zainteresowań (matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia), dodatkowe zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne) oraz zajęcia reedukacyjne.

Nasi uczniowie objęci są stałą opieką psychologiczną, w ramach której prowadzimy również warsztaty profilaktyczne i zajęcia socjoterapeutyczne.

 

Artykuły