Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

zajęcia wspomagające rozwój dzieci

W naszej szkole mamy bogatą ofertę zajęć wspomagających rozwój dzieci na różnych płaszczyznach.

Są to m.in.:

- terapia pedagogiczna,

- zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

- zajęcia dotyczące czytania ze zrozumieniem,

- tutoring,

- kółka zainteresowań.

 

 

 

 

Artykuły